నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చింది...కన్నుల్లో నీరు తుడిచి కమ్మటి కల ఇచ్చింది..

Tuesday, December 25, 2018

నా కొత్త కథ " అయిదు శాజరాక్ ల తర్వాత"

ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం అనుబంధం లో డిసెంబర్ 9 వ తేదీ ప్రచురితమైన నా కథ " అయిదు శాజరాక్ ల తర్వాత" ఇక్కడ చదవండి.1 వ్యాఖ్యలు:

biograpys said...

మీ బ్లాగు చాలా బాగుంది, మంచి రచనలు అందించారు.

 
Real Time Web Analytics