నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చింది...కన్నుల్లో నీరు తుడిచి కమ్మటి కల ఇచ్చింది..

Tuesday, September 28, 2010

యూటీ ఆస్టిన్ కాంపస్ లో ఎకే-47 తో కాల్చుకొని విద్యార్ధి ఆత్మహత్యయూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్ -ఆస్టిన్ కాంపస్ లో ఒక ఇక్కడి కాలమానం ప్రకారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల 10 నిముషాలకు Perry-Castañeda Library లో ఆరో అంతస్తు లో కొల్టన్ టూలే (19) మేధమెటిక్స్ మేజర్ సోఫోమోర్ విద్యార్ధి ఏకె -47 రైఫిల్ తో కాల్చుకొని చనిపోయాడు. అయితే ఈ ఆత్మ్యహత్య కు కారణాలు మాత్రం ఇప్పటి దాకా తెలియలేదు. ఇంకెవరూ ఈ సంఘటన లో గాయపడలేదు. ముందు జాగ్రత్త చర్య గా వెంటనే కాంపస్ మూసివేశారు. షటిల్ బస్ సర్వీసులు కూడా రద్దు చేశారు.
సంఘటన జరిగిన లైబ్రరీ ప్రధానమైనది. లైబ్రరీ లోపలకు వెళ్ళటానికి ముందు కింద ఇద్దరు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కూడా వుంటారు. తుపాకీలు తీసుకొని లోపలకు వెళ్తుంటే సెన్సర్స్ మోగాలి కదా! ఇంతవరకూ యూటీ లో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినట్లు లేదు. బహుశా ఈ సంఘటన తో సెక్యూరిటీ ని ఇప్పుడు మరింత ఎక్కువ చేస్తారు కాబోలు.
అమెరికన్ యూనివర్సిటీల్లో ఈ తుపాకీ కాల్పుల లాంటి సంఘటనలు ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కువవటం కొత్తగా ఇండియా నుంచి ఇక్కడకు చదువుకోవటానికి వచ్చే విద్యార్ధులకు, వారి కుటుంబాలకు కూడా ఆందోళన కలిగించే విషయమే.అసలు మామూలు ప్రజానీకానికి, మరీ ముఖ్యం గా విద్యార్ధులకు ఎకే -47 లాంటి ఖరీదైన తుపాకులు అంత సులభంగా ఎలా లభ్యమవుతున్నాయి అన్నది అందరూ ఆలోచించాల్సిన విషయం.

1 వ్యాఖ్యలు:

Malakpet Rowdy said...

He must be a Longhorns fan, still unable to digest Saturday's loss to UCLA :))

Well, I read somewhere that he was protesting the layoffs at the library

 
Real Time Web Analytics