నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చింది...కన్నుల్లో నీరు తుడిచి కమ్మటి కల ఇచ్చింది..

Tuesday, January 24, 2012

ఫేస్ బుక్ లో తన్హాయి గ్రూప్

తన్హాయి నవల బయటకు వచ్చి దాదాపు నెలన్నర రోజులు కావస్తోంది. పాఠకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. పుస్తకం కోసం అభిమానం తో ఎదురుచూసిన పాఠకులకు ఈ సందర్భంగా మరో సారి కృతజ్నతలు.

ఫేస్ బుక్ లో తన్హాయి గ్రూప్

తన్హాయి పుస్తకం మీద తమ అభిప్రాయాలూ , ఆలోచనలు, అనుభూతులు పరస్పరం పంచుకునేందుకు ఫేస్ బుక్ లో ఒక ప్రత్యేక గ్రూప్ ఏర్పాటయింది. ఎంతో మంది పాఠకులు తన్హాయి మీద తమ అభిప్రాయాలను అక్కడ పంచుకుంటున్నారు. ఆసక్తి గలవారు ఆ గ్రూప్ లో చేరవచ్చుhttp://www.facebook.com/groups/285937414775795/

సమీక్షా వ్యాసాలు

. ఒక పుస్తకం మీద పత్రికల్లో రివ్యూ లు రావటం సహజం. కానీ పాఠకుల నుంచి నేరుగా తమ అభిప్రాయాలూ తెలుసుకోవటం ఒక మంచి అనుభవం. ఒకొక్కరూ ఒక్కో కోణం నుంచి నవల ను పరిశీలిస్తున్నారు. విశ్లేషిస్తున్నారు. విమర్శిస్తున్నారు. ఇది ప్రేమరాహిత్య నవల అని ఒకరంటే, ఇది ప్రేమ నురగల కాపూచీనో అని ఒకరన్నారు. ఈ తన్హాయి ఒక నవల మాత్రమే కాదు ప్రతి ఒక్కరి జీవితం అని మరొకరు....విషాద ప్రేమ కాంక్షా పూరిత కథ అని కొందరు .... ఇవి కాక వ్యక్తిగతం గా మెయిల్స్, ఫోన్ ల ద్వారా తమ అభిప్రాయాలూ తెలియచేస్తున్న పాఠకులకు మరో సారి ధన్యవాదాలు. .. ఒక మంచి పుస్తకం విడుదలయితే చదవటానికి పాఠకుlu ఇంకా మిగిలే వున్నారని మరో సారి నిరూపణ అయింది.

0 వ్యాఖ్యలు:

 
Real Time Web Analytics