నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చింది...కన్నుల్లో నీరు తుడిచి కమ్మటి కల ఇచ్చింది..

Saturday, December 19, 2009

‘ ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్ ‘ సినిమా సమీక్ష

రొమాంటిక్ కామెడి ‘ ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్ ‘ సినిమాపై నేను రాసిన చిన్న సమీక్ష ‘ నవతరంగం ‘ లో ప్రచురితమైంది. ఇక్కడ చదవండి.

0 వ్యాఖ్యలు:

 
Real Time Web Analytics