నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చింది...కన్నుల్లో నీరు తుడిచి కమ్మటి కల ఇచ్చింది..

Tuesday, December 13, 2011

ప్రవాసాంధ్రుల కోసం అమెజాన్ లో తన్హాయి, యమకూపం

సారంగ పబ్లికేషన్స్ప తాజా ప్రచురణలు ” తన్హాయి’, ’ యమకూపం’ పుస్తకాలు అమెజాన్ లో దొరుకుతున్నాయి. ఇండియా వెలుపల నివసించే వారు అమెజాన్ ద్వారా ఈ రెండు పుస్తకాలను ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోవచ్చు. ఒక్కో పుస్తకం ధర $9.95 . అమెజాన్ లో తన్హాయి, యమకూపం పుస్తకాల లింక్ లు ఇవి.

http://www.amazon.com/Tanhayhttp://www.blogger.com/img/blank.gifihttp://www.blogger.com/img/blank.gif-Telugu-Kalpana-Rentala/dp/0984576215/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1323821110&sr=1-4


http://www.amazon.com/Yamakoopam-Telugu-Aleksandr-Kuprin/dp/0984576223/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1323821110&sr=1-5

0 వ్యాఖ్యలు:

 
Real Time Web Analytics