నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చింది...కన్నుల్లో నీరు తుడిచి కమ్మటి కల ఇచ్చింది..

Sunday, July 01, 2012

వందేళ్ల కథ కు వందనాలు లో అయిదో గోడ కథా విశ్లేషణ

ప్రముఖ రచయిత, నటుడు గొల్లపూడి మారుతీ రావు గారు ప్రతి ఆదివారం హెచ్. ఏం.టీ.వీ . లో నిర్వహిస్తున్న ధారావాహిక కార్యక్రమం లో 36 వ ఎపిసోడ్ లో నా కథ " అయిదో గోడ" కథ గురించివిశ్లేషణ ప్రసారమయింది. ఈ సందర్భంగా నా ఇంటర్వ్యూ కూడా ప్రసారం చేశారు.మొత్తం ఎపిసోడ్ ను ఇక్కడ చూడవచ్చు.

http://www.hmtvlive.com/web/guest-public/videos;jsessionid=A16CC8AC0A67B064ABF375D11DD66C82.ajp13?p_p_id=VediosList_WAR_VideoSection_INSTANCE_qiu7&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_VediosList_WAR_VideoSection_INSTANCE_qiu7_catId=11#


0 వ్యాఖ్యలు:

 
Real Time Web Analytics