నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చింది...కన్నుల్లో నీరు తుడిచి కమ్మటి కల ఇచ్చింది..

Monday, July 30, 2012

విస్మృతినిద్ర నాకు గాయాన్ని కానుక చేసింది
గాయం నాకు రాత్రిని కానుక చేసింది
ఈ రాత్రినేం చేసుకోను?
ఈ చీకటి ని ఎలా మూట కట్టుకోను?

నిద్ర పెట్టె తీసి
చంద్రకాంత శిలా నేత్రాలను తెరిచాను
కన్నీటి ని దాచుకుంది దుఃఖం

నిద్ర రాదు
కలలూ రావూ
నిజాల్ని అబద్ధాలుగా చూడటం ఎలా?

నిద్రంటే
నిజాల్ని దాచుకోవటమేగా?
కలలంటే
స్మృతుల్ని ఎగరేయటమేగా?
ఏ నిజ సూర్య కిరణం లోంచో
నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది
నా పార్ధివ కాంక్షల్ని
భుజాన మోసుకెళ్ళేందుకు

వెళుతూ వెళుతూ
ఓ అబద్ధాన్ని జారవిడిచింది
అది పగలై నన్ను నిద్రపుచ్చింది
పసిపాపై జోల పాడింది

(ప్రజాతంత్ర సాహిత్య సంచిక , 2001 )


2 వ్యాఖ్యలు:

వనజవనమాలి said...

నా పార్ధివ కాంక్షల్ని భుజాన మోసుకెళ్ళేందుకు

చాలా గాఢం గా చెప్పారు..

చాలా బావుంది.

the tree said...

చక్కగా రాశారు, అభినందనలు.

 
Real Time Web Analytics