నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చింది...కన్నుల్లో నీరు తుడిచి కమ్మటి కల ఇచ్చింది..

Friday, May 21, 2010

ఆమె రహస్యం!


ఆమె రహస్యం!

“ మీ ఇల్లు చూపించు” అన్నది ఆమె

మేము ఇంటి తలుపులు తెరవగానే.ఇప్పుడు, ఎనిమిదో రోజు

ఇల్లంతా శూన్యం

మౌనం గా, నెమ్మదిగా,

వీడ్కోలు చెప్పటానికి నిరాకరిస్తూ


అది నా ఇల్లు

ఆమె వచ్చినప్పుడు

కానీ ఆ వీడ్కోలు తో

ఆమె వదిలి వెళ్లింది మా యింటిని


ఆ ఆగమన , నిష్క్రమణ తేడాల మధ్య

ఇప్పుడు నేను

మౌనం గా, నిశ్శబ్దం గా కూర్చొని

ఆమె రహస్యాన్ని తెలుసుకుంటూ

మూలం: క్రేజీ ఫింగర్


అనువాదం: కల్పనారెంటాల

ఈ కవిత మూలం ఇంగ్లిష్ లో ఇక్కడ చదవవచ్చు. అనువాదం చేసినప్పుడు మూలం లో వుండే తీవ్రత, ఆ పదాలకు సరైన తెలుగు పదాలు ఒక్కోసారి దొరకవని తెలిసినా, అనువాదం చేసే చిరు ప్రయత్నం ఇది.

2 వ్యాఖ్యలు:

అక్షర మోహనం said...

అనువాద రహస్యం తెలిసాక, మౌనం-మాట ఔతుందికదా..! ఆమె దాచుకున్న రహస్యం, శూన్యమైన
గదినిండా పరచుకొనిఉంది.

Crazyfinger said...

కల్పనగారు - మెనీ మెనీ థాంక్స్ ఈ నా poem ని మీరు translate చేసినందుకు. దాదాపు రెండేళ్ళు అయ్యినప్పటికి మీ translation చదువుతూ ఉంటె నేను మళ్ళీ కొత్తగా ఈరోజే రాసినట్టు ఉంది. ఇంకోమాట ఏంటంటే, మీ తెలుగు translation చదివిన తరువాత ఈ poem తెలుగులోనే బాగున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంది. Perhaps ఫీలింగ్స్ know their native language innately...thanks again...!

Regards - Crazyfinger

 
Real Time Web Analytics